უჩა აბრამიშვილი

დაბადებისთარიღი: 12/11/1989

მისამართი: ბათუმი, რურუას ქ. 3, ბ-17

ტელ:  (+995) 577 14-54-11

E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

განათლება/კვალიფიკაცია:

2007 – 2008           ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი

2011-                    ბათუმისშოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტი;

                             ფაკულტეტი:სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერება;

                                       სპეციალობა: საერთაშორისო ურთიერთობა;

                             ხარისხი: ბაკალავრი

ტრენინგი/სემინარი:

2012                             რეგიონალური განვითარება და ახალგაზრდობის როლი

2012                             ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო ფორუმი

2014                             გაეროს ახალგაზრდული მოდელირება (ავტრია; ვენა)

სამუშაო გამოცდილება:

2010 -                         რურუას ქ. N-3; ბინათმესაკუთრეთა ,,იმედი’’ -   თავმჯდომარე

2010 -                         ერთიანი ეროვნული გამოცდები - რეგისტრატორი                  

2011 – 2012              ქ.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური

                                    თვითმმართველობა   -   თავმჯდომარე

2012                           ქ.ბათუმის ტერიტორიული ორგანო: აღმაშენებლის უბანი

                                    მერიის რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი

2012 - 2014              ქ.ბათუმის ტერიტორიული ორგანო: აღმაშენებლის უბანი

                                    მთავარი სპეციალისტი

2014 - 2014              ქ.ბათუმის მერიის ხედამხედველობის სამსახური: მთავარი სპეციალისტი

2015 -                        ა(ა)იპ ბათუმის სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრი

                                    სასწავლოპროცესისმართვისადამარკეტინგისგანყოფილებისუფროსი

დამატებითი ინფორმაცია:

კომპიუტერული პროგრამები: Microsoft Office Word; Excel ; Internet; Outlook; Powerpoint;

ენები:                     ქართული, ინგლისური, რუსული;