მეცადინეობის ცხრილი

 

ორშაბათი:  11:00სთ - 11:40სთ _ (X ჯგ.) ნუგზარ ჯანჯალაშვილი

                      11:00სთ - 12:30სთ - (IX ჯგ. საკონცერტო მოსამზადებელი) ლია ნაკაიძე

                      13:15სთ - 15:00სთ _ (III სპორტული ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი; ლელა ჩოფიკაშვილი

                      15:00სთ - 15:40სთ _ (VII და V ჯგუფები)ლია ნაკაიძე;ნუგზარ ჯანჯალაშვილი

                      16:00სთ - 16:40სთ _ (XI და XII ჯგ.)ლია ნაკაიძე;ნუგზარ ჯანჯალაშვილი

                       17:00სთ - 17:40სთ _ (XIII და X VII ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი

                      18:00სთ - 18:40სთ _ (X V ჯგ.)ნუგზარ ჯანჯალაშვილი

                      19:30სთ - 21:00სთ _ (III სპორტული ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი

 

სამშაბათი:   11:30სთ - 13:00სთ _(IV სპორტული ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი

                       13:15სთ -15:00სთ _(III სპორტული ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი

                       15:00სთ - 15:40სთ _(VI ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი

                        16:00სთ - 16:40სთ _(VIII და XII ჯგ.)ნუგზარ ჯანჯალაშვილი;სესილი ბერძენიშვილი

                        17:00სთ - 17:40სთ _(XIII და X VII ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი

                        18:00სთ - 18:40სთ _(X IV და X VI ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი;ნუგზარ ჯანჯალაშვილი

                        19:30სთ - 21:00სთ _(IV სპორტული ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი

                        21:00სთ -22:30სთ _(III სპორტული ჯგ.) ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი

 

ოთხშაბათი: 10:00სთ - 12:00სთ _(IV სპორტული ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი

                         11:00სთ - 12:00სთ _(IX ჯგ. საკონცერტო მოსამზადებელი)მალხაზ ირემაძე

                         12:00სთ - 13:00სთ _(IX ჯგ. საკონცერტო მოსამზადებელი)ლია ნაკაიძე

                         13:15სთ - 15:00სთ _ (IX სპორტული ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი

                         15:00სთ - 15:40სთ _ (VII და V ჯგ.)ლია ნაკაიძე; ნუგზარ ჯანჯალაშვილი

                         16:00სთ - 17:30სთ _ (დასის II ჯგ.)ლია ნაკაიძე;მალხაზ ირემაძე

                         17:30სთ - 19:00სთ _ (სინქრონი) ლია ნაკაიძე;მალხაზ ირემაძე

                         19:30სთ - 21:00სთ _ (IV სპორტული ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი

 

ხუთშაბათი:   09:30სთ - 11:00სთ -(IV სპორტული ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი

                         11:00სთ - 11:40სთ _(X ჯგ.)ნუგზარ ჯანჯალაშვილი

                         11:00სთ - 13:00სთ _(IX ჯგ. საკონცერტო მოსამზადებელი)ლია ნაკაიძე

                         13:15სთ -15:00სთ _ (III სპორტული ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი

                         15:00სთ - 15:40სთ _ (VI და XI ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი;ლია ნაკაიძე

                         16:00სთ - 16:40სთ _ (VIII და XII ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი;ნუგზარ ჯანჯალაშვილი

                         17:00სთ - 17:40სთ _ (XIII და X VII ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი

                         18:00სთ - 18:40სთ _ (X IV და X VI ჯგ.) სესილი ბერძენიშვილი;ნუგზარ ჯანჯალაშვილი

                         19:30სთ - 21:00სთ _ (III სპორტული ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი

 

პარასკევი:   09:30სთ - 11:00სთ _ (IV სპორტული ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი

                       11:00სთ - 11:40სთ _ (X ჯგ.)ნუგზარ ჯანჯალაშვილი

                       11:00სთ - 12:00სთ _ (IX ჯგ. საკონცერტო მოსამზადებელი)მალხაზ ირემაძე

                       12:00სთ - 13:00სთ _ (IX ჯგ. საკონცერტო მოსამზადებელი)ლია ნაკაიძე

                     13:15სთ -15:00სთ _ (III სპორტული ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი

                       15:00სთ - 15:40სთ _(VI და V ჯგუფები)სესილი ბერძენიშვილი;ნუგზარ ჯანჯალაშვილი

                       16:00სთ - 17:30სთ _(დასის II ჯგ.)ლია ნაკაიძე;მალხაზ ირემაძე

                       17:30სთ - 19:00სთ _ (სინქრონი)ლია ნაკაიძე;მალხაზ ირემაძე

                       19:30სთ - 21:00სთ _ (IV სპორტული ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი

                         21:00სთ - 22:30სთ _(III სპორტული ჯგ.) ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი

 

შაბათი:        10:00სთ - 11:45სთ _ (IV სპორტული ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი

                       11:45სთ - 13:30 სთ _ (III სპორტული ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი

                       13:30სთ - 15:00სთ _ (სინქრონი)ლია ნაკაიძე;მალხაზ ირემაძე;

                       15:00სთ - 16:30სთ _ (დასის II ჯგ.)ლია ნაკაიძე;მალხაზ ირემაძე

                       16:30სთ - 17:10სთ _ (X V ჯგ.)ნუგზარ ჯანჯალაშვილი

                       16:30სთ - 18:00სთ_ (სოლისტები სპორტული ჯგ.)ლია ნაკაიძე;მალხაზ ირემაძე

                       18:00სთ - 18:40სთ _ (X IV და X VI ჯგ.) სესილი ბერძენიშვილი;ნუგზარ ჯანჯალაშვილი

                       19:30სთ - 21:00სთ _ (III სპორტული ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი

 

კვირა:           10:30სთ - 12:00სთ _ (III სპორტული ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი

                       12:00სთ - 13:30სთ _ (IV სპორტული ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი

                       13:30სთ - 15:00სთ _ (სინქრონი)ლია ნაკაიძე;მალხაზ ირემაძე

                       15:00სთ - 16:30სთ _ (დასის II ჯგ.)ლია ნაკაიძე;მალხაზ ირემაძე

                        16:30სთ - 18:00სთ _ (სოლისტები სპორტული ჯგ.)ლია ნაკაიძე;მალხაზ ირემაძე

                       18:30სთ - 20:00სთ _ (IV სპორტული ჯგ.)სესილი ბერძენიშვილი

                       20:00სთ - 22:00სთ _ (III სპორტული ჯგ.)ინგა ბუტიკაშვილი;ლელა ჩოფიკაშვილი