ყინულის მოედნით სარგებლობის მომსახურეობის ტარიფები1

   იხილეთ მიმაგრებული ფაილები: 

 

 

  

    ყინულის მოედნით სარგებლობის ინდივიდუალური მომსახურეობის ტარიფები

    ყინულის მოედნით სარგებლობის ჯგუფური მომსახურეობის ტარიფები

    ყინულის მოედნით სარგებლობის სოციალური მომსახურეობის  პაკეტი

 11713345 894049784000767 881428119 n