დაბადების თარიღი: 15.11.1992

მისამართი: ბათუმი, ინასარიძის.N-5, .9

ტელ:  (+995) 593 62 45 06

E-Mail:

განათლება/კვალიფიკაცია:

2006 - 2006          ინდ.მეწარმის გია ახვლედიანის ,,გიო’’ კომპიუტერის პროფესიული

                              მომზადების კურსი/ კომპიუტერულ პროგრამათა ოპერატორის კვალიფიკაცია

2008 - 2011             ქ.ბათუმის უმაღლესი პედაგოგიური კოლეჯი/

                                       სპეციალობა: უცხო ენა / ინფორმატიკა

2013-2014                   ქ.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწყიფო უნივერსიტეტი/

                                       მენეჯმენტის კურსები

სამუშაო გამოცდილება:

2012 - 2014                 ქ.ბათუმის ა(ა)იპ ყინულის სასახლე - სასწავლო პროცესის კოორდინატორი

2014                              ქ.ბათუმის ა(ა)იპ ბათუმის სპორტულ-ახალგაზდული ცენტრი/

                                       სასწავლო პროცესის კოორდინატორი

ენები:                   ქართული, ინგლისური, რუსული;