დირექტორი:  გოდერძი დავითაძე

დირექტორის მოადგილე: ბადრი აბაშიძე

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი: ზაზა ჟორჟოლიანი

სასწავლო პროცესის მართვისა და მარკეტინგის განყოფილების უფროსი: უჩა აბრამიშვილი

ბუღალტერი: მანანა სალუქვაძე

იურისტი: შოთა დავითაძე

შესყიდვების კოორდინატორი: მანანა სურმანიძე

სასწავლო სექციების კოორდინატორი: ჯემალ თაფლაძე

სასწავლო პროცესის კოორდინატორი: ჯოანა ზოიძე

მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი: - თეონა გორგოშაძე

ადმინისტრატორი - თინა ჩაკვეტაძე

საქმის წარმოების სპეციალისტი - თამთა მგელაძე