დაბადების თარიღი: 03/03/1988

მისამართი: ბათუმი, მაგნოლიის პირველი შესახვევი/ N-4

ტელ:  (+995) 577650552

E-Mail:

განათლება/კვალიფიკაცია:

2003 - 2007           ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიური კოლეჯი;

  

                            ფაკულტეტი:საშუალო პროფესიული განათლების სრული კურსი;

                            სპეციალობაუცხო ენა - ჟურნალისტიკის საფუძვლებით.

                               

ტრენინგი/სემინარი:

2009                           საზოგადოება ბათუმელები - ინფორმატიკა და კომპიუტერული პროგრამა;

სამუშაო გამოცდილება:

2009 – 2012             ა(ა)იპ ბათუმის ყინულის სასახლე / ადმინისტრატორი

2014                          ა(ა)იპ ბათუმის სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრი / ადმინისტრატორი

                      

ენები:                 ქართული, ინგლისური, რუსულ